• Sv. Petar i Pavao
  • vlč. Herbert Berisha, upravlja iz Ličkog Novog
  • Lički Ribnik
  • 53000
  • tel:
  • mob: 099 670 7966
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve