• Sv. Petar i Pavao apostoli
  • Franjevci iz Gračaca
  • Rudopolje
  • 53220
  • tel: 023 773 090
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve