• Uznesenje Bl. Dj. Marije
  • vlč. Petar Šporčić
  • Klanac Pazarišta
  • Klanac 17
  • 53212
  • tel: 053 686 006
  • e-mail: sporapero@gmail.com
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve