• Uzvišenje Sv. Križa - Perušić
  • vlč. Mile Šajfar, župnik
  • Perušić
  • Kaniža 37
  • 53202
  • tel: 053 679 102
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve