• Uzvišenje Sv. Križa - Prozor
  • vlč. Ivica Miškulin- upravlja iz Ličkog Lešća
  • Otočac
  • Prozor
  • 53220
  • tel: 053 787 318
  • mob: 098 903 5127
  Adresar - Adrese župa i brojevi telefona - Sve