Biskup Bogović predvodio slavlje Stjepanje u Slunju

Utorak, 26. 12. 2017.

Govoreći o sv. Stjepanu prvomučeniku biskup Bogović ga je usporedio s mudrošću o Heraklu iz stare Grčke koji je na početku svog puta dvoumio kojim putem krenuti. Izabrao je teži put i time je postao veliki. Sv. Stjepan je slijedio put Isusa Krista , onoga koji se dragovoljno predao na muku. To su putevi mučenika koji trebaju znati uzeti svoj križ . Veličina Isusa i Stjepana bila je u tome da su krenuli težim putem i to slobodno kao dragovoljci. I mi se danas trebamo boriti za više slobode za razliku od nekadašnjih totalitarnih režima. Čudno je da su danas borci za slobodu postali liberali i komunisti, govoreći protiv Crkve koja je tobože protiv slobode. Čuvajmo slobodu jer se Isus baš kao i sv. Stjepan slobodno i dragovoljno predao i radio za druge. Sloboda je vrednota koju trebamo širiti u obitelji, narodu i Crkvi, zaključio je biskup Bogović. No to ne znači da trebamo izabirati lakše puteve.
Nakon mise biskup je tradicionalno zaigrao sa župljanima kolo Janje moje, koje se već desetljećima u slunjskom kraju igra u božićno vrijeme. Isto tako župljani su mogli kupiti novi broj godišnjaka župa Slunjskog dekanata Mostovi kao i Kalendar hrvatskih mučenika za 2018. godinu pod motom „Stepinac na hrvatskom križnom putu“.

slunj biskup bogovic i stjepanje 17

  Vijesti - Sve