Dan Ličko-senjske županije

Petak, 23. 5. 2014.

Na početku je Župnik pozdravio Biskupa i prisutne te županu Milanu Koliću, županijskim djelatnicima i svima čestitao Dan Županije. To isto učinio je i Biskup. Pjevao je katedralni zbor u nepotpunom sastavu (jer je bio radni dan), uz orguljsku pratnju župnog vikara vlč. Josipa Šimatovića. Biskup je u propovijedi, između ostalog, rekao:
„Isus je u svojim govorima uzimao slike iz svagdašnjeg života. U njegovo vrijeme nije postojalo toliko zvanja i zanimanja kao danas." Biskup je dalje govorio o evanđeoskim prispodobama: o sijaču i sijanju sjemena, o vinogradu i vinogradarima, o građevinarima i postavljanju dobrih temelja kuće, o dobrim pastirima prema uzoru na Isusa Dobrog Pastira koji je sebe nazvao i Jaganjac Božji te nastavio:
„Čini mi se da bismo se za Dan Županije mogli dobro okoristiti porukom o Dobrom pastiru. Iako se to, uglavnom, koristi za svećenička zvanja, može se koristiti za sve kojima je povjerena briga za veći broj ljudi. Ovdje je riječ o cijeloj Županiji. Dobar pastir vodi stado onamo gdje je dobra paša (hrana), čuva ga od opasnosti. Važno je u stočarskim krajevima da imaju dobrog pastira. Njemu povjeravaju svoje „blago" i on vodi brigu za njega. Loši pastir ne vodi brigu o ovcama, prepušta ih vukovima... Pastiri su svakako biskupi i svećenici, ali u širem smislu to su svi kojima dajemo povjerenje da vode brigu o nama i našem „blagu": načelnik općine, župan, predsjednik Vlade, države i sl. Može se taj odnos primijeniti i na ustanove. Svi bismo se trebali ispitati imamo li dobre pastirske odnose, ili najamničke? Najamnici rade za osobne ciljeve. Danas je taj odnos nazvan korupcija. Službe trebaju u društvu poticati dobro, a onemogućiti zlo. U predaji o sv. Jurju, stoji da su građani Silene hranili zmaja (zlo) u svojem mjestu. Možda bi on i uginuo od gladi da mu ljudi nisu donosili hranu. Što su ga više hranili, to je zmaj (zlo) bio goropadniji i zahtjevniji.
To rade roditelji, lokalni poglavari, državna vlast kada daju podršku onome što kvari narod, truje okolinu, ali donosi novce, to radi svaki od nas kada razvija loše navike u sebi i okolini... Krist je pokrenuo u zlom svijetu pobjednički kotač dobrote i ljubavi prema braći i prema Bogu. Tim gorivom trebamo napuniti naše spremnike, da to bude pogonska snaga našega hoda.
Ante Starčević i u tome nam može poslužiti kao primjer. Gajio je pastirsku brigu i skrb o svom narodu", zaključio je Biskup.

  Vijesti - Sve