Godišnjak Modruš broj 11

Ponedjeljak, 16. 6. 2014.

Ovaj kao i prethodna četiri broja tiskan je u formi knjige na 196 stranica te donosi uz više pozdravnih tekstova predstavnika crkvene i svjetovne vlasti niz vrijednih povijesnih zapisa najstarijih žitelja Modruša i okolice koji svjedoče o vremenima s početka i sredine prošlog stoljeća o kojima povijesna znanost nije ostavila relevantne zapis.
List na početku donosi uvodni tekst župnika Modruša dr. Željka Blagusa koji kao izlaz iz otegotne demografske situacije vidi u dosljednom hodu Kristovim putem. Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević se podsjeća velike proslave ulaska RH u EU 30. lipnja prošle godine održane na Modrušu, nakon čega ističe značajne infrastrukturne zahvate u modruškom dijela općine Josipdol. Župnik dr. Blagus donosi kroniku župe Modruš za 2012. godinu.
Glavni urednik Zvonko Trdić detaljno izvještava o svečanosti na Modrušu prilikom pristupanja Hrvatske Europskoj Uniji. Marija Salopek piše na temu „Selo izumire, sjećanja žive", dok mag. teologije Franje Puškarić prezentira običaje i pučka vjerovanja uz pojedine blagdane u župi Zagorje Modruško. Zvonko Trdić predstavlja tetu Rožu, a Branko Rumenović, mag. oec piše o Jivanjskim običajima u Tounju kao i kratkim narodnim pjesmama tounjskog kraja. Ivan Mihljeević Barak preko 300 svojih sakupljenih izreka ukazuje na bogatu naordnu mudrost. Modruške Salopeke predsatvlja Dragica Pavlić a Dargića Pavlić, Ana Antončić i Luka Vidoš pišu o Modrušu na internetu. Andrea Radojčić predstavlja projekt dječjeg vrtića Josipdol „Stari obrti-mali stolari", kao i projekt „glagoljica u modruško-ogulinskom kraju". Modruš predstavlja i snjkežnu kiparicu Blaženku Mikić , dok Ruža Bradić piše o razvoju školstva u modruškom kraju. Stanko Rendulić predstavlja zaseok Renduliće a Drago Salopek o „majci jačoj od politike" i Antunu Koreniku. Svoja potresna sjećanja donosi Ana Barjaktar Šimnova a Tomislav Vuković iznosi sjećanja na Modruš i „Zle slutnje". Zvonko Trdić donosi sudbinu Josipa Zrnca, Ivica Mihaljević piše o Nikoli Modruškom, Trdić prezentira rad Katedre čakavskog sabora Modruše, Josipš Anušić o područnom razrednom odjelu na Modrušu a Modruš se zaključuje posjetom najstarijoj Modrušanki Anki Rendulić u 101. godini.

  Vijesti - Sve