Izviđačo - skautski pokret

Utorak, 11. 8. 2015.


Na početku sv. mise domaćin i predvoditelj misnog slavlja, senjski župnik dr. Richard Pavlić pozdravio je i predstavio goste iz Italije te ukratko pojasnio ulogu Katoličkog saveza izviđača ili skauta u Crkvi. Uz župnika Pavlića u bogoslužju su koncelebrirali, župni vikar vlč. Nikola Prša, vlč. Dino Rupčić, dosadašnji župni vikar u Ogulinu u župi sv. Križa a od rujna 2015. župnik Zavalja i Boričevca i gost iz Italije don Fabio. Tijekom večernje mise u liturgijskom slavlju aktivno su sudjelovali gosti iz Italije, i to liturgijskim pjevanjem i čitanjem evanđeoskih poruka na talijanskom jeziku, nakon čega se na misna čitanja kratko osvrnuo predvoditelj slavlja. Tijekom sv. mise posebno je bilo lijepo vidjeti dio euharistijske službe kada su gosti iz Italije svi redom pristupili stolu Gospodnjem kako bi primili sv. Pričest.
Na karaju sv. mise, nakon što su gosti otpjevali završnu liturgijsku pjesmu, župnik Pavlić zahvalio je mladima iz Italije u sudjelovanju na misnom slavlju koje su uljepšali liturgijskom pjesmom, želeći im ugodan boravak u Senju i sretan povratak u grad Sacile.

Koristim priliku na kraju priloga o gostovanju izviđača Talijanskog katoličkog saveza iz grada Sacile, ukratko predstaviti na nastanak Izviđačko-skautskog pokreta, koji je 1922. godine postao Svjetska organizacija (World Organization of Scout Movement – WOSM), koja je sastavljana od niza Nacionalnih izviđačko - skautskih Organizacija.

Za početak Pokreta smatra se 25. srpanj 1907. godine kada je britanski časnik Lord Robert Baden-Powell okupio 22 dječaka koji su bili podijeljeni u četiri patrole: Bulls (Bikovi), Curlews (Šljuke), Ravens (Gavranovi) i Wolves (Vukovi), s kojima odlazi na prvo ogledno izviđačko - skautsko logorovanje na otoku Brownsea u Dorsetu s ciljem da vidi kako djeluju u praksi njegove odgojne metode (život u prirodi, stjecanje znanja i vještina potrebnih za boravak u prirodi i općenito u životu, zajednički rad i odgoj), koje su veoma brzo pronašlo svoje poklonike među mladima. Nakon osnivanja Skautskog pokreta za dječake, Robert Baden-Powell osniva 1910. godine i Ženski skautski pokret.

Tijekom povijesti popularnost izviđaštva – skautizma raste zbog načela i ideja njegovog osnivača Roberta Badena Powella. Zbog tih načela i ideja, koja ne poznaju granice, nacije, rase ili razlike u vjeri i svjetonazoru, Pokret se širio velikom brzinom po cijelim svijetom, i zaživio u više država i kontinenata. Tako će 1920. godine biti osnovan Svjetski skautski pokret, a na međunarodnoj skautskoj konferenciji 1922. godine u Parizu, biti će osnovana Svjetska organizacija skautskog pokreta (World Organization of Scout Movement – WOSM), koja je sastavljana od niza Nacionalnih Skautskih Organizacija. Danas je pokret proširen u 216 zemalja svijeta i broji oko 32 miliona izviđača – skauta raznih dobnih skupina koje pridonose razvoju demokracije i civilnoga društva. Možemo spomenuti i pojedine primjere djelovanja europskog skautizma, npr. u Italiji on ima prvenstveno humanitarnu dimenziju volontiranja u raznim domovima, bolnicama, svetištima, dok francuski skauti razvijaju boravak u prirodi i sl...

Budući da Pokret svojim načelima i idejama odgovara potrebama mladih on se ubrzo proširio i u Hrvatsku, i to već 1912. pojavljuju se prvi skauti u Hrvatskoj, dok je Pokret službeno uspostavljen već 1914., zbog čega se hrvatski skauti smatraju suosnivačima svjetskog skautskog pokreta. Djelovanje izviđačko - skautskog pokreta u Hrvatskoj možemo pratiti tijekom povijesti kroz literaturu, uz napomenu kako je od 1993. Savez izviđača Hrvatske poštujući temeljna načela skautizma (savjesno izvršavanje dužnosti prema Bogu, prema drugima i prema samom sebi i prihvaćanjem temeljnih skautskih načela, zavjeta i zakona), ponovno postao članom Svjetskog skautskog pokreta.

U posljednjih 20 godina izviđačko - skautski pokret zbog temeljnih načela skautizma, ali i zbog brojnih zanimljivih programa povećava svoje članstvo. Posebno treba istaknuti osnivanje i smisao katoličkog izviđaštva ili skautizma, koji je mladima zanimljiv i privlačan, a pruža niz mogućnosti za provođenje pastorala mladih u životu župne zajednice. U posljednjih 20 godina u Hrvatskoj je zaživio katolički skautizam u više nad/biskupija posebno u Riječkoj nadbiskupiji. Vrijednosti ovog vida skautizama su što odgaja mlade kroz evangelizaciju, katehizaciju u sakramentalnom životu, odnosno u ljubavi prema Bogu, Crkvi i domovini, također ih usmjerava prema aktivnom življenju vjere kroz sudjelovanje u društvenim događajima, volontiranju u raznim akcijama i boravku u prirodi...

Veseli što Pokret katoličkih skauta stalno raste u Republici Hrvatskoj, danas broji oko 700 aktivnih članova koji djeluju u nad/biskupijama, želimo da taj broj i dalje raste te da katolički skautizam kao i do sada bude primjer življenja katoličke vjere i vjernosti Katoličkoj crkvi te ljubavi prema domovini Hrvatskoj.
Priredila: Blaženka Ljubović

  Vijesti - Sve