Nagrada grada Senja duhovnoj udruzi Mrva sriće

Petak, 21. 4. 2017.

Nagradu Grada Senja primila je u ime 19 članica duhovne udruge Mrve sriće Marija Knifić iz ruku gradonačelnika Darka Nekića i predsjednice gradskog vijeća Rosande Bilović za, kako stoji u obrazloženju, za dugogodišnji rad i brigu na potrebite u župi i gradu Senju. Duhovna udruga Mrva sriće djeluje u okviru župnog caritasa župe Uznesenja BDM u Senju već 14 godina i nastala je za župnikovanja mons. Mile Čančara kada su članice za krizmanike organizirale likovne radionice. Vremenom su članice počele izrađivati različite i brojne aranžmane koje su prodavale i prikupljale novac za hranu potrebitima. Osim toga priređivale su koncerte i organizirale različite turnire čiji je prihod išao u korist obnove zvonika senjske katedrale. Prodavajući adventske vijence i dobivajući donacije od Konzuma i ostalih subjekata svake su godine osiguravale preko 50 paketa hrane za potrebite a osim toga uz suradnju s Turističkom zajednicom su pripremale uskršnji doručak za brojne Senjane.

senj nagrada grada senja humanitarnoj udruzi mrva srice u okviru zupnog caritasa B

  Vijesti - Sve