Plitvice Marija Majka Crkve župni patron

Ponedjeljak, 25. 5. 2015.

Misi su nazočili brojni župljani, neki među njima u narodnim nošnjama koji su članovi KUD-a "Korana" iz Slunja i "Graničari" iz Cvitovića kao i grupi žena iz župe Vaganac. Pjevanje je liturgiju animirao župni zbor pod vodstvom vjeroučiteljice Ivane Kovačević. Mons. Pecić u svojoj je propovijedi približio lik Marije Majke ovog naroda. Marija je majka crkve jer je rodila Krista, Sina Božjega, koji je glava Crkve. Pod križem Krist daje učeniku Mariju za majku a time je daje i svima nama. Marija je "prebirala u svom srcu" događaje, prepoznavala Božje planove i uključivala se. Tako i mi slušanjem riječi otkrivamo svoje poslanje i čitamo znakove vremena, zaključio je mons. Pecić. Župnik Josip Štefančić zahvalio je na kraju svima i pozvao ih na druženje nakon mise.

  Vijesti - Sve