U župi Jezerane završena obnova župne crkve

Nedelja, 2. 12. 2018.

Biskup je izrazio svoje suosjećanje s domaćim vjernicima u njihovoj patnji za svoju vjeru u vremenu rata i poraća uz zahvalu da su ovdje ostali i opstali. Molimo se da život ovdje nikada ne nestane, znajući da je početkom 20. stoljeća u župi bilo preko dvije tisuće župljana, a 1904. godine po podacima iz matica je bilo kršteno 104 djece.

Govoreći o Adventu ili drugom dolasku Spasitelja na zemlju, biskup je istaknuo potrebu što bolje pripreme za taj dan, što znači da smak svijeta može biti i sutra, a za što mi moramo biti spremni već danas. Iako su učenici inzistirali na Isusovom odgovoru na datumu ponovnog dolaska Spasitelja na zemlju, Isus ne odgovara kada će biti svršetak. Takva razmišljanja škode, a ako bi se znalo da će biti kasnije, sotona nas navodi na odluku da se kasnije popravimo. Ako promjene na bolje ne učinimo odmah, postoji opasnost da ih uopće ne učinimo. Isus pak traži od nas promjene odmah. Isusa ne zanima kada će biti kraj svijeta, već kakvi smo mi danas. Bog ljudima šalje znakove, ali ih trebamo znati čitati. Važno je da čovjek bude pozoran i otvoren na te znakove , iako ih neki dobivaju i kroz patnju. Neka Gospod čuva vaše obiteljii vašu zajednicu, zaključio je biskup Križić svoje obraćanje vjernicima Jezerana. Biskup je na koncu zahvalio svima koji su dali obol u obnovi Kristovog hrama u Jezeranama, koji je po riječima župnika Marčinkovića iznosi blizu milijun kuna.

(Fotografije obnovljene crkve i mjesta preuzete sa župne facebook stranice sv. Jurja -Jezerane.)

jezerane crkva 1 jezerane crkva 3 jezerane blagoslov crkve 2jezerane blagoslov crkve

  Vijesti - Sve