Župna tribina četvrtkom: Tihomir Dujmović o hrvatskoj novinarskoj tragediji

Petak, 28. 4. 2017.

Pogromom novinara 1945. godine likvidirana je cijela generacija novinara i zato nije čudno da danas dominira 90 posto lijevih a samo 10 posto desnih novinara prema ideološkim obrascima. Do 1951. godine dominirao je teror, nakon pada Rankovića došlo je do daška slobode za novinare, da bi 1970. progovorio bunt a tiraže su porasle. Gušenjem Hrvatskog proljeća novinari se opet protjeruju i zabranjuju. Tragičnu sliku upotpunjuje i Domovinski rat kada je ubijeno 18 novinara, 27 ranjeno a 136 uhićivano. Dujmović je zaključio da je ova knjiga još nedovršena, da ju je trebalo izdati Hrvatsko novinarsko društvo, ili Hrvatski institut za povijest a „bardovi“ današnjeg novinarstva su proizašli na zasadima komunizma.
U raspravi na pitanje kako dalje Dujmović navodi da je rješenje u katoličkim školama i sveučilištu koji trebaju stvoriti nove demokršćanske odgojne i obrazovne temelje. Novac i liberalni kapitalizam poremetili su vrijednosti čime se uzela duša hrvatskog naroda.

licki osik 2

  Vijesti - Sve