Gospić: održan svibanjski bračni tečaj

Nedelja, 17. 5. 2020.

Gospić: održan svibanjski bračni tečaj

Predbračni tečaj, koji se održao u Gospići od 15. do 17. svibnja 2020. vodili su vlč. Marinko Miličević i vlč. Mišel Grgurić, u kojemu su obrađene elementarne teme: Biblijsko poimanje braka, brak pod pravnim vidom i psihološki vidik bračne zajednice.

Biblija, brak shvaća kao čvrstu vezu između muškarca i žene s trajnim obećanjem ljubavi i vjernosti.  Brak je jedan od temeljnih odnosa života! Nažalost danas je ta institucija izrazito osporavana pa i napadana. Jedini i pravi odgovor i toj instituciji uvijek iznova moramo tražiti u Božjoj riječi –Bibliji. Bog, gospodar neba i zemlje osnovao je brak kao jedan od njegovih najljepših darova. Reći da je brak star kao i stvaranje. Zato ga treba velikodušno prihvatiti i uživati sa zahvalnošću Bogu.

Nakon što je Gospodin Bog stvorio nebo i zemlju i ispunio ih živim bićima, on je stvorio čovjeka – kao vrhunac stvaranja. O čovjeku je rekao: "Nije dobro da čovjek bude sam: Načinit ću mu pomoć kao što je on" (Post 2,18). Bit ovoga stvaranja je, da je čovjek cjelovit tek kada su muško i žensko zajedno. Bog čovjeka ispunjava u zajedništvu s drugom osobom, ženom. Adam nije našao niučemu radost i utjehu, kao što je to bilo kao kada je ugledao ženu. Bog je prouzročio da Adam padne u duboki san. Uzeo je jedno od njegovih rebara, stvorio je ženu i predstavio je Adamu. Dakle, Eva, žena bila je Božja želja za čovjeka. I Bog u tome nalazi svoju radost. Prepoznajući ženu, svoju partnericu, Adam je radosno uskliknuo "Evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove." (Post 2,23). "Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da i prione uza svoju ženu; dvoje njih bit će jedno tijelo" (Ef 5,31).

Eva je formirana (izvađena) iz Adamova tijela. U doslovnom smislu ona je drugi dio (polovica) njega čovjeka. Jedinstvo između muža i žene je takvo. Blago i nježno formiraju jedno tijelo. Takva je Božja zamisao. Razdvajanje muža od žene je toliko strašno kao što je strašno razdvajanje (razaranje) samog fizičkog tijela. Zajedništvo (brak) je najveći i najbogatiji dar čovjeku koji može primiti na Zemlji. Bog želi da se bit muškaraca i žene razlikuje i u tome je on njima dao naravnu međusobnu privlačnost. Tajna jedinstva leži u različitosti. Nešto se može uklopiti samo kada jedan dio ima ono što drugom nedostaje. Zbog njihovih razlika, žena i muškarac dobivaju različita mjesta u stvaranju. Imajmo na umu da je ženino poslanje drugačije od muškračeva ali da je time i manje vrijedno. Naprotiv, jednako im je dostojanstvo pred Bogom. Bog je to odredio kako bi čovjek mogao potpuno shvatiti svoju svrhu. Brak je zajedništvo u kojem život cvjeta na čast Bogu.

Kroz brak, čovjek je dobio veliku čast i dostojanstvo, on je postao Božji sukreator, rađanjem novoga potomstva. Rađanjem iz ljubavi! Glavni cilj braka je da muž i žena budu pomoć jedno drugome kao partneri kroz cijeli život. Tek tada slijedi druga svrha – prokreativnost. Kao što Gospodin Bog daje zapovijed: "Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite" (Post 1,28). Brak, kao jedan od najuzvišenijih darova. Zato ga Gospodin Isus uzdiže na razinu sakramenta, tako da međusobna ljubav muža i žene bude ne samo izvor ljubavi i novog potomstva, nego i poziv na svetost. Brak u Novom zavjetu dobiva posebnu uzvišenost i dostojanstvo. Od sada je pravi bračni život između muža i žene slika zajedništva Isusa i Crkve. "Otajstvo je to veliko" (Ef 5,32).

Vlč. Mišel predstavio je pravni vidik kršćanskog braka, naglasivši koji su sve preduvjeti za valjanost braka. Progovorio je zaručnicima o općima načelima u ženidbi, definiciji kršćanske ženidbe, oblicima skalapanja ženidbe, shvaćanju ženidbe kao sakramenta i bitnim svojstvima ženidbe. Zatim im je objasnio važnost privole kanonske ženidbe bez koje ne može nastati valjano sklopljena ženidba. Vlč. Mišel osvrnuo se i na ženidbene smetnje, tj. zapreke i zabrane koje jednu osobu mogu učiniti nesposobnom za valjano sklapanje ženidbe. Na koncu pojasnio je zaručnicima učinke ženidbe te njezino ukrjepljenje, kao i pojam razrješenja ženidbene veze.

Obzirom na psihološke razlike, koje je važno poznavati, vlč. Marinko je spomenuo da se danas sve više prepoznaje koliko je veliko bogatstvo poznavati psihološke razlike muškarca i žene. Ako to dobro poznaju, to je nešto što ih ne će odvesti u nerazumijevanje, nego naprotiv, više će supružnik privući jedno drugome, jer privlačnost je u različitosti a to traje cijeli život. Tečaju je nazočilo devetnaest parova.

 

Marinko Miličević

Galerija fotografija

 
  Vijesti - Sve