Adresar - Adrese župa i brojevi telefona

Župe Gospićko-senjske biskupije posložene abecednim redom uz pripadajuće adrese i brojeve telefona

Naziv Lokacija Kontakt
Sv. Ivan Krstitelj - Švica
vlč. Mile Rajković
Švica , Švica 58 , 53220 tel: 053 777 134
mob: 099 403 5584
Sv. Ivan Krstitelj - Tounj
preč. dr. Željko Blagus, upravlja iz Josipdola
Tounj , Tounj 69 , 47300 tel: 047 5630168
fax: 047 581 118
e-mail: zblagus@yahoo.com
Sv. Ivan Nepomuk - Saborsko
vlč .Goran Antunović, upravlja iz Plaškog
Saborsko , 47300 tel: 047 573 353
fax: 047 801-783
mob: 099 5919 760
e-mail: svanaplaski@gmail.com
Sv. Ivan Pavao II. - Donji Lapac
vlč. Dino Rupčić
Donji Lapac , Stojana Matića 25 a , 53250 tel: 053 684 786
mob: 098 964 4301
e-mail: dino.rupcic23@gmail.com
Sv. Jakov Apostol
vlč. Herbert Berisha, upravlja iz Ličkog Novog
Bilaj , Bilaj , 53000 tel: 053 688 054
mob: 099 670 7966
e-mail: don-herberti@hotmail.com
Sv. Jakov apostol - Donje Pazarište
vlč. Petar Šporčić, upravlja iz Klanca
Donje Pazarište , 53000 tel: 053 686 006
mob: 098 179 1878
e-mail: sporapero@gmail.com
Sv. Jakov Apostol - Starigrad
preč. Silvijo Milin, upravlja iz Svetog Jurja
Starigrad , 53 286 tel: 053 883 052
mob: 091 115 6025
Sv. Jelena - Cesarica
upravljaju kapucini iz Karlobaga
Cesarica , 53288 tel: 053 694 039
Sv. Jelena Križarica - Rakovica
don Mate Kujundžić, SDB, upravlja s Plitvica
Rakovica , 47240 tel: 053 774 088
mob: 098 943 9363
e-mail: raksvjelena@gmail.com
Sv. Josip - Lički Osik
preč. Luka Blažević
Lički Osik , Lički Osik 66 , 53201 tel: 053 672 480
mob: 098 245 341
e-mail: lukablazev@gmail.com
Sv. Josip - Jablanac
preč. Silvijo Milin, upravlja iz Svetog Jurja
Jablanac , Obala kneza Mladena Šubića 19 , 53270 tel: 053 883 052
mob: 091 115 6025
Sv. Josip - Josipdol
preč. dr. Željko Blagus
Josipdol , Karlovačka 49 , 47300 tel: 047 581 118
e-mail: zblagus@yahoo.com
Sv. Juraj mučenik
vlč. Željko Kuten
Generalski Stol , Gorinci 2 , 47250 tel: 047 861 200
mob: 098 138 9356
Sv. Juraj mučenik - Gračac
fra Ivan Šimunac
Gračac , Kneza Branimira 1 , 23440 tel: 023 773 090
mob: 098 165 8515
Sv. Juraj mučenik - Jezerane
fra Juro Marčinković, upravlja iz Križpolja
Jezerane , Jezerane 51 , 53260 tel: 053 791 020
mob: 099 823 6919
e-mail: oruj_1@yahoo.de