Adresar - Adrese župa i brojevi telefona

Župe Gospićko-senjske biskupije posložene abecednim redom uz pripadajuće adrese i brojeve telefona

Naziv Lokacija Kontakt
Sv. Juraj mučenik - Korenica
mons. Mile Čančar, župnik
Korenica , Pere Šnjarića 21 , 53230 tel: 053 776 020
Sv. Juraj mučenik - Lađevac Slunj , Gornji Lađevac 00 , 47240 tel: 047 777 977
mob: 099 880 0476
e-mail: donantonio33@net.hr
Sv. Juraj mučenik - Podlapača Podlapača tel: 053 778 610
mob: 098 245 575
Sv. Juraj mučenik - Sveti Juraj Sveti Juraj , Vjenceslava Novaka 4 , 53270 tel: 053 883 052
Sv. Juraj mučenik - Zagorje Ogulinsko Ogulin , Gornje Zagorje 10 , 47300 tel: 047 639 634
mob: 098 181 4441
e-mail: zblagus@yahoo.com
Sv. Karlo Boromejski Karlobag , Kapucinska 1 , 53288 tel: 053 694 039
mob: 098 568 458
e-mail: kapucinski-samostan-karlobag@gs.t-com.hr
Sv. Križ - Križpolje
župnik fra Juro Marčinković
Križpolje , Križpolje 19 , 53260 tel: 053 791 020
mob: 099 8236 919
Sv. Križ - Ogulin
vlč. Josip Štefančić, župnik
Ogulin , Gajeva 2 , 47300 tel: 047 522 323
e-mail: zupaogulin@gmail.com
Sv. Križ - Senjska Draga Senjska Draga , 53270 tel: 053 881 043
mob: 098 945 2252
e-mail: ripavlic@gmail.com
Sv. Luka Evanđelist Lukovo , 53270 tel: 053 883 052
Sv. Luka Evanđelist - Lukovo Šugarje Lukovo Šugarje , 53288 tel: 053 694 039
Sv. Marija Magdalena Ričice , 23440 tel: 023 773 090
mob: 099 259 5123
e-mail: bozoman@net.hr
Sv. Martin biskup Brušane , 53000 tel: 053 746 400
mob: 098 520 281
e-mail: niturkal@gmail.com
Sv. Matej apostol Široka Kula , 53000 tel: 053 672 480
mob: 098 245 341
e-mail: lukablazev@gmail.com
Sv. Mihovil Arkanđeo Mrežnički Brest , 47250 tel: 047 861 302
mob: 099 513 2235